Konečne vyšla verzia OS:4.3.1r21 kde sú funkčné Hbbtv pre prima.cz,šlagr.cz a kinosvet.cz.hbbtv-prima.jpg