MKV je iba obálka, v ktorej sú zapuzdrené video, audio, titulky, zoznam kapitol, atď. Teda obsahuje napr. kombináciu video mp4 + audio aac + titulky srt. Dôležité je práve iba to, v akom formáte je to vložené video a audio. Na Tvojom odkaze v tabuľke úplne dole je zoznam video a audio kodekov, ktoré sú v DLNA podporované. Čiže ak prijímač podporuje tieto kodeky, dokáže takéto videá v princípe prehrať priamo a aj cez DLNA.