A čím ťa ten blanokrídly urazil? Že ti poskytol inf. o caid 0653? A to komplexnú! Bež už niekam, na teba, zo všetkých slovenských vulgarizmov, ešte žiadny nie je dostatočne výstižný.