Mám niečo jednoduché pre dôchodcov.Ale viac cez PM-SZ-SS,ak chceš.Vlado.