Kde nie sú argumenty, nastupuje agresivita. Ale oceňujem Tvoju sebakritickosť, tiež Ti želám pekný deň.