Motyl, ale musíš byť presnejší. Ktorý eurocam a ako(a čím) ho prepálim.